Infrastrukturni projekti

Nastavak radova na izgradnji sportske dvorane u Čeliću

 

06.05.2020 13:31
Slika
 
U toku su pripremne aktivnosti oko pokretanja postupka javne nabavke za odabir izvođača radova na Projektu „Nastavak radova na izgradnji sportske dvorane u Čeliću – II faza“.

Ovaj Projekat finansira se iz sredstava dugoročnog kredita po kreditnoj liniji Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje investicionih projekata općina, gradova, kantona i Federacije BiH. Naime, Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine je nekomercijalna banka osnovana u svrhu poticanja sistemskog, održivog, i ravnomjernog ekonomskog i društvenog razvoja Federacije BiH.

Projekat „Nastavak radova na izgradnji sportske dvorane u Čeliću – II faza“ je od izuzetnog značaja za društveni sportski i kulturni život građana naše općine i izuzetno nas raduje činjenica da se pronašao način za realizaciju ovog Projekta.
0 0