Općina Čelić - Službena web stranica

Održana 6.redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

 

17.06.2021
Slika
 
6. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić održana je 17. juna 2021. godine sa početkom u 09.00 sati u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću. Na današnjoj sjednici vijećnici su usvojili slijedeće tačke dnevnog reda:

 1. Odluku o izmjeni i dopuni Budžeta općine Čelić za 2021. godinu.
 2. Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti izgradnje i osnivanja ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje u Čeliću.
 3. Izvještaj o radu Zajedničkog pravobranilaštava za općine Čelić, Teočak, Sapna i Doboj Istok u 2020. godini.
 4. Odluku o osnivanju Zajedničkog pravobranilaštava za općine Čelić, Teočak i Doboj Istok.
 5. Odluku o privremenom oslobađanju obaveza plaćanja naknada i taksi za priključenje na javni kanalizacioni sistem.
 6. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o pečatu općine Čelić.
 7. Rješenje o konačnom imenovanju Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Čelić.
 8. Rješenje o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Čelić.
 9. Rješenje o konačnom imenovanju Nadzornog odbora JKP ''Čistoća'' d.o.o. Čelić.
 10. Rješenje o konačnom imenovanju Nadzornog odbora JP ''Veterinarska stanica'' d.o.o. Čelić.
 11. Odluku o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za imenovanje privremenih članova u reguliranim organima općine Čelić.
 12. Odluku o izmiještanju i regulisanju pristupa autobuskom stajalištu u naselju Čelić.
 13. Odluku o izdvajanju finansijskih sredstava iz Budžeta općine Čelić za pomoć u stambenom zbrinjavanju porodice Ahmetović iz Čelića.
 14. Odluku o potrebi objavljivanja javnog oglasa za izbor i  imenovanje Općinskog pravobranioca u Zajedničkom pravobranilaštvu za općine Čelić, Teočak i Doboj Istok
 15. Odluku o razrješenju predsjednika Općinske izborne komisije Čelić.
 16. Rješenje o imenovanju Komisije za nastavak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu - K.O. Brezje.
 17. Odluku o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra u postupku izlaganja podataka premjera i katastarskog klasiranja na javni uvid za K.O. Brezje.
Na danšnjoj sjednici je prisustvovao i predstavnik Ministarstva za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona gosp. Elmir Tukić, koji je ovom prilikom predstavio Općinskom vijeću "Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti izgradnje i osnivanja ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje u Čeliću".
0 0