Općina Čelić - Službena web stranica

Zakazana 3. vandredna sjednica Općinskog vijeća Čelić

 

26.07.2022
Slika
 
3. vandredna sjednica Općinskog vijeća Čelić zakazana je, za srijedu 27. jula 2022. godine, sa početkom u 09,00 sati koja će se održati u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:
D n e v n i   r e d 
  1. Razmatranje Izvještaja o procijenjenoj šteti od prirodne nesreće nastale usljed poplava i klizišta na prostoru općine Čelić.
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju  Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Čelić“.
  3. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju visine naknade za članove Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Čelić.

Predsjedavajući OV

Mustafa Ljaljić

0 0