Javni pozivi i obavještenja

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava porodiljama povratnicama na području entiteta Republike Srpske

 

18.06.2021
Slika
 
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), tačke III i IV Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, V. broj: 332/2021 od 25.02.2021. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/21) i člana 22. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica broj: 02-02-1967-11/18 od 04.03.2019. godine i broj: 02-02-685-9/20 od 30.06.2020. godine i broj 02-02-685-21/20 od 17.11.2020. godine, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, raspisuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA 
PORODILJAMA POVRATNICIMA NA PODRUČJU ENTITETA REPUBLIKE SRPSKE


U prilogu se nalazi tekst javnog poziva i obrazac za prijavu
0 0