Javni pozivi i obavještenja

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu deset (10) paketa za proizvodnju maline uz sufinansiranje projekta

 

16.07.2021
Slika
 

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu deset (10) paketa za proizvodnju maline uz sufinansiranje projekta

 

Pravo na učešće u Projektu imaju nezaposlene osobe, prvenstveno mladi i žene sa područja Općine Čelić koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju uz obezbijeđenu dovoljnu količinu vode za navodnjavanje.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u šalter sali Općine Čelić i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Čelić  sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu paketa za proizvodnju malina“, a rok za podnošenje zahtjeva je 10 dana (do 26.07.2021.godine.), od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja Općine Čelić

Sve dodatne informacije mogu se dobiti Službi za računovodstvene, poslove trezora, privredu i razvoj ili na broj telefona: 035/668-654


Tekst Javnog poziva, uslovi za dodjelu, kriteriji odabira korisnika i potrebna dokumetacija nalazi se u prilogu ispod: 
0 0