Javni pozivi i obavještenja

Javni poziv za učešće u Programu obavljanja pripravničkog staža sa ili bez zasnivanja radnog odnosa povratnika sa VSS na području Republike Srpske

 

18.06.2021
Slika
 
Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/05), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka u 2021.godini, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje:

Javni poziv za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža kroz rad sa ili bez zasnivanja radnog odnosa povratnika sa VSS na području Republike Srpske


U prilogu se nalazi Tekst javnog poziva i obrazci za prijavu
0 0