Vijesti

Održana 3. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

 

15.02.2021 09:25
Slika
 
3. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić, održana je 15. februara 2021. godine, sa početkom u 09,00 sati u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću.

Na današnjoj sjednici vijećnici su usvojili Budžet Općine Čelić za 2021. godinu. Također usvojen je i Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u 2020. godini., kao i Odluka o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje na pozicije u reguliranim organima općine Čelić.

Izvještaji o radu JZU Dom zdravlja Čelić, JKP ”Čistoća” d.o.o. Čelić, JP ”Veterinarska stanica” d.o.o. Čelić, JU Centar za socijalni rad Čelić i JU Gradska biblioteka Čelić za 2020. godinu, nisu usvojeni na današnjoj sjednici.
Odbijeni Izvještaji o radu Javnih preduzeća i Javnih ustanova su osnov za smjenu Upravnih i Nadzornih odbra istih. Na osnovu donešenog zaključka Općinsko vijeće Čelić, dalo je ovlaštenje Općinskom načelniku da imenuje privremene Upravne i Nadzorne odbore do provođenja procedure imenovanja u skladu sa Zakonom o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima na period ne duže od 3 mjeseca.

Također na osnovu podnešenih vijećničkih inicijativa usvojeni su i slijedeći zaključci:

  1.  Zaključak o izradi Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti izgradnje i osnivanja ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje.
  2. Zaključak o izmiještanju odnosno vraćanju autobusnog stajališta u Čeliću na staru lokaciju kod JKP “Čistoća” Čelić iz bezbijednosnih razloga.
  3. Zaključak o preispitivanju odobrenja za rad kladionica i kockarnica i njihove udaljenosti od škola i vjerskih objekata.
  4. Zaključak o načinu uređivanja parking mjesta u neposrednoj blizini Administrativnog centra Općine Čelić.
  5. Zaključak da se u saradnji sa boračkim organizacijama i mjesnim zajednicama izradi kalendar značajnih datuma za područje Općine Čelić.
0 0