OIK Čelić

OIK ČELIĆ: Obavijest političkim subjektima ovjerenim za učešće na Općim izborima 2022

 

05.09.2022
Slika
 

Obavještavamo vas da će Općinska izborna komisija Čelić u skladu sa Izbornim zakonom BiH i članovima 3. i 8. Upustva o uslovima i procedurama za akreditovanje izbornih posmatrača  Bosne i Hercegovine („ Službeni glasnik BiH“ broj 27/22) najkasnije 10 dana od dana podnošenja zahtjeva političkih subjekata za posmatranje na Općim izborima 2022.godine, koji će se održati 02.oktobra 2022.godine, izvršiti akreditovanje posmatrača političkih subjekata prema utvrđenim uslovima.

S tim u vezi potrebno je da najkasnije 17.09.2022.godine dostavite svoje zahtjeve za akreditovanje posmatrača za posmatranje Općih izbora 2022.godine.

Posmatrači, koji budu predloženi a ispunjavaju uslove i budu akreditovani imaju pravo posmatranja rada izborne komisije, Centra za birački spisak i rada na biračkim mjestima, kao i rada mobilnog tima.
 Zahtjev za akreditovanje posmatrača koji politički subjekt podnese Općinskoj izbornoj komisiji smatrat će se važećim samo ako su isti potpisala lica koja su u prijavi za ovjeru za učešće na izbornima navedena kao lica ovlaštena za potpisivanje i čiji je potpis deponovan kao Centralne izborne komisije odnosno Općinske izborne komisije.

Dakle lica koja je politički subjekt ovlastio za podnošenje prigovara i žalbi i koja su deponovala potpis kod izborne komisije mogu potpisati zahtjev za akreditaciju  posmatrača samo onda kada ih politički subjekt ovlasti posebnim aktom. Ukoliko politički subjekt ne ovlaste ta lica treba ovlastiti druga lica i deponovati potpise istih.

Uz zahtjev za akreditovanje posmatrača potrebno je dostaviti popunjenu listu predloženih posmatrača., te obrazac pravila ponašanja sa potpisanom izjavom o poštivanju tajnosti glasanja za svakog predloženog posmatrača.

Navedene obrasce predstavnici političkih subjekata mogu pronaći na službenoj internet stranici Centralne izborne komisije kao i u prostorijama Općinske izborne komisije Čelić.

0 0