Općina Čelić - Službena web stranica

Zakazana 16. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

 

05.07.2022
Slika
 
16. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić zakazana je, za utorak 12. jula 2022. godine, sa početkom u 09,00 sati koja će se održati u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:
D n e v n i  r e d 
  1. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Čelić za period od 01.01. do 31.03.2022. godine.
  2. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Budžeta općine Čelić za 2022. godinu.
  3. Razmatranje Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postuku općinske administracije Čelić za 2021. godinu.
  4. Razmatranje Programa utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđenih Budžetom općine Čelić za 2022. godinu na poziciji "Poticaj za projekte u poljoprivredi".
  5. Razmatranje prijedloga Odluke o pomoći u sufinansiranju adaptacije stambenog prostora porodice Mirele Hibić iz Čelića.
  6. Razmatranje prijedloga Odluke o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra u postupku izlaganja podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta na javni uvid za K.O. Visori.
  7. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o provođenju Prostornog plana općine Čelić za period 2012-2032. godine.
  8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravila JU za predškolski odgoj i obrazovanje ''Čelić'' Čelić.
  9. Razmatranje prijedloga Odluke o privremenom oslobađanju od obaveze plaćanja komunalne naknade.
Predsjedavajući OV
Mustafa Ljaljić
 
 
 
0 0