Infrastrukturni projekti

Asfaltirani lokalni putevi u Čeliću

 

05.05.2020 13:15
Slika
 
U toku je realizacija Ugovora o izvođenju radova “Asfaltiranje i sanacija lokalnih puteva na području općine Čelić” zaključen između investitora Općine Čelić i izvođača radova “Papilon” d.o.o Koraj-Čelić.

Sufinansiranje ovog projekta se vrši na način da 50% finansijskih sredstava obezbjeđuju građani općine Čelić ličnim učešćem a 50% finansijskih sredstava od strane viših nivoa vlasti i Budžeta općine Čelić.

Ovih dana su završeni radovi na asfaltiranju lokalnih puteva u naselju Džihani, Pnjik, Brdo – Majur, dio puta u ulici Šadić Zlatana Zlaje, Patriotske lige i Korajskih boraca u Čeliću. Izvršeni su pripremni radovi za asfaltiranje puta u naseju Garići – Todići – Filipovići – Lukavica.

Projekat asfaltiranja i sanacije lokalnih puteva u općini Čelić se nastavlja istim intenzitetom.
0 0