Javni pozivi i obavještenja

Slika
JAVNI POZIVza odabir korisnika za dodjelu stambene jedinice u Stambeno - poslovnom objektu izgrađenom u okviru Projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja Projekat " Za...
Slika
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava sportske organizacije da je objavljen Javni poziv za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2022. ...
Slika
Uvodne informacije Investicijska fondacija IMPAKT i Projekat zapošljavanja mladih (YEP) u periodu od 2018.-2021. godine u saradnji sa 55 lokalnih zajednica i javnih službi za zapošljavanje u BiH su realizirali IMPAKT inkubator poslovnih id...
Slika
Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 2/06 i 15/11), tačke IV stav 3. Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postu...
Slika
Na osnovu  člana 39. Statuta Općine Čelić („Službeni glasnik Općine Čelić“, broj: 3/17), Budžeta Općine Čelić za 2022.g . („Službeni glasnik Općine Čelić“, broj: 11/21) Člana 21. Odluke o izvršenju budžeta  („Službeni glasnik Općine Čelić“, broj:11/2021) godine, Čl...
Slika
Na temelju člana 6. tačka 3. Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Ministarstvo objavljuje: JAVNI POZIV...
Slika
Na osnovu člana 15. stav (2) Pravilnika o pravu na pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica, broj: D-15/1-02-008681-22 od 11.04.2022. godine i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: D-15...
Slika
Na osnovu člana 71., 74. i 75. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj:7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21), Pravilnika o radnim odnosima, disciplinskoj odgovornosti, plaćama i naknadama državnih službenika i namješteni...
Slika
Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Čelić da je Federalno ministratsvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izvršilo izmjenu Pravilnika o upisu u RPG i RK. Ovom izmjenom produžava se rok za ažuriranje podataka u RPG i RK...
Slika
Obavještavamo poljoprivredne proizvođače koji su imali ažuriranu površinu u 2021. godini i na temelju njih ostvarili novčanu podršku u biljnoj proizvodnji na federalnom i kantonalnom nivou, da u što kraćem roku ažuriraju podatke za 2022. godinu ka...
Slika
Obzirom na pogoršanje epidemiološkog  stanja i povećanje broja oboljelih osoba od SARS-COV-2  virusa na prostoru Bosne i Hercegovine a također i na prostoru općine Čelić  (58 lica pozitivna, 80 lica  u izolaciji a 3 lica hospitalizovana), želimo oba...
Slika
Na osnovu člana 71., 74. i 80. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj:7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21), Pravilnika o radnim odnosima, disciplinskoj odgovornosti, plaćama i naknadama državnih službenika i namješteni...
0 0