Javni pozivi i obavještenja

Javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Čelić

 

28.03.2023
Slika
 

Na osnovu člana 2.2. i 2.12.  stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 23/01,7/02, 9/02, 20/02, 25/02-ispravka, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05-ispravka, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14,31/16,41/20,38/22,51/22, 67/22) i člana 7. tačka a) Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 1/22 – prečišćeni tekst, 13/22),  člana 1. Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Čelić, broj: 01-45-560/23 od 23.02.2023.godine, Općinsko vijeće općine Čelić, r a s p i s u j e:

JAVNI OGLAS
za imenovanje člana Općinske izborne komisije Čelić

Komletan tekst javnog oglasa, uslovi, potrebna dokumentacija, način prijave i dostavljanja nalaze se u prilogu.

0 0