Općina Čelić - Službena web stranica

Javni poziv za dodjelu sredstava-Podrška Europske unije u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize

 

20.10.2023 14:46
Slika
 

Pod uslovima utvrđenim Javnim pozivom pravo na dodjelu sredstava mogu ostvariti sljedeće kategorije energetski siromašnih domaćinstava:

Kategorija 1: Domaćinstva u kojima žive materijalno neosigurane i za rad nesposobne odrasle osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za život, nesposobne su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekoj drugoj osnovi, a kojima je u 12. mjesecu 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite.

Kategorija 2: Domaćinstva u kojima žive djeca koja su, zaključno s 31.05.2023. godine, ostvarila pravo na dječji dodatak na osnovu Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 52/22).

Kategorija 3: Domaćinstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na mirovinu po propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zajamčene penzije za 12. mjesec 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje i to pod uslovom da nisu korisnici razmjerne penzije s inozemstvom i da nijedan odrasli član domaćinstva/kućanstva tokom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa.

Kategorija 4: Domaćinstva u kojima su tijekom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa

Važno je napomenuti kako će se prijave podnositi jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) prema mjestu prebivališta domaćinstva/kućanstva u razdoblju od 23.10.2023. godine do zaključno s 10.11.2023. godine. Zbog navedenog Javni poziv i pripadajući prijavni obrazac bit će dostupni za preuzimanje u prilogu.

0 0