Općina Čelić - Službena web stranica

JAVNI POZIV za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta općine Čelić za 2022. godinu

 

09.12.2021
Slika
 
U skladu sa Odlukom Općinskog vijeća o usvajanju Nacrta budžeta općine Čelić za 2022. godinu broj: 01-11- 3739/21 od 07.12.2021.godine sa  10-te  redovne sjednice Općinskog vijeća Čelić održane dana, 07.12.2021. godine Općinski načelnik Čelić, upućuje   

J A V N I   P O Z I V
Za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta općine Čelić za 2022.godinu

Pozivaju se svi građani pojedinci, udruženja građana i fondacije, predstavnici javnih preduzeća i javnih ustanova, poduzetnici, predstavnici mjesnih zajednica nevladinih organizacija, općinske  Službe i ostala zainteresovana javnost da svoje eventualne prijedloge, primjedbe i mišljenje na Nacrt Budžeta i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta općine Čelić za 2022.godinu, dostave u pismenoj formi na adresu:

OPĆINA ČELIĆ
Služba za računovodstvene, poslove trezora, privredu i razvoj
Ul. Alije Izetbegovića 60-2
ili
putem e-mail adrese: info@opcinacelic.ba

Javna rasprava traje 16 dana, od 08.12.2021.godine do 24.12.2022.godine. Javna rasprava će se održati 24.12.2021. godine u Sali Općinskog vijeća općine Čelić u 09,00 sati.

Nacrt Budžeta općine Čelić za 2022. godinu objavljen je i može se preuzeti na Web stranici općine Čelić www.opcinacelic.ba, a primjerak navedenog materijala može se dobiti i u prostorijama Službe za računovodstvene, poslove trezora privredu i razvoj na navedenoj adresi.

Prilog:
0 0