Općina Čelić - Službena web stranica

Javni poziv za odabir korisnika za dodjelu stambene jedinice u Stambeno-poslovnom objektu Brnjik

 

17.06.2022
Slika
 

JAVNI POZIV
za odabir korisnika za dodjelu stambene jedinice u Stambeno - poslovnom objektu izgrađenom u okviru Projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja


Projekat " Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja - CEB 2" provodi se u gradovima i općinama Bosne i Hecegovine, među kojima je i općina Čelić.

Projekat "CEB-2" implementira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine putem nadležnih entitetskih ministarstava, organa lokalnih vlasti, te resornih kantonalnih ministarstava/uprava u Federaciji BiH i UNHCR-a.

U okviru navedenog Projekta na području općine Čelić, u naseljenom mjestu Brnjik, ulici Ahmeta Trakoševića bb, izgrađen je STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT. Objekat se sastoji od 18 stambenih jedinica i dva poslovna prostora, različitih površina. Radovi na unutrašnjem uređenju objekta i vanjskom uređenju zemljišta su u završnoj fazi.    

Lista korisnika prava na stambeno zbrinjavanje verifikovana je od strane Komisije za verifikaciju. Obzirom da je od verifikacije liste korisnika prošao duži period te da su neki od korisnika preselili u druge općine/gradove, zatim, otišli van granica države Bosne i Hercegovine i da su neki preselili/umrli, potreno je da se stambene jedinice popune sa novim korisnicima.

Kompletan tekst Javnog poziva, opći i posebni kriteriji, potrebna dokumentacija, prijava i izjave nalaze se u prilogu

0 0