Javni pozivi i obavještenja

Javni poziv za popunjavanje jedinica civilne zaštite opće namjene i raspoređivanje dužnosti povjerenika civilne zaštite

 

09.06.2021
Slika
 

Na osnovu  članova 143 i 148.Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43//10) i  Pravilnika o sadržaju i načinu vođrnja evidencije obveznika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 01/19), Načelnik općine Čelić raspisuje:

                                                                             JAVNI POZIV
za popunjavanje jedinica civilne zaštite opće namjene i raspoređivanje na dužnosti povjerenikacivilne zaštite


Tekst Javnog poziva, uslovi postupak popune kao i Obrazac prijave nalaze se u prilogu ispod:

0 0