Općina Čelić - Službena web stranica

Lista odobrenih malih grantova u okviru projekta “Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti” u BiH

 

29.04.2024
Slika
 
Program dodjele malih grantova jedna je od komponenti Projekta PREPS II, koja ima za cilj da mještani mjesnih zajednica unaprijede svoja znanja i vještine uključujući se u aktivnosti smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća. Mali grantovi treba da imaju pozitivan efekat na jačanje pripravnosti mjesnih zajednica i njihovog aktivnog učešća u upravljanju rizicima od prirodnih i drugih nesreća.

Rang lista odobrenih projekata se nalazi u prilogu:
0 0