Općina Čelić - Službena web stranica

Ministarstvo privrede TK: JAVNI POZIV za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2022. godinu

 

14.06.2022
Slika
 
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13, 15/17 i 10/18) i tačke XIV stav (1), Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona", broj: 02/1-11-13049-1/22 od 06.06.2022. godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, raspisuje

J A V N I  P O Z I V
za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2022. godinu

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, sa pozicije 31010003 – "Podrška razvoju Kantona", a koji se odnosi na sljedeće projekte:

1. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) za nabavku opreme, alata i repromaterijala do 2.000.000,00 KM
2. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) za digitalnu transformaciju do 220.000,00 KM
3. subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala do 950.000,00 KM
4. subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala do 300.000,00 KM
5. subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika do 10.000,00 KM

Sve potrebne informacije o javnom pozivu (Tekst Javnog poziva), zahtjeve i ostale obrasce (Izjave) po pojedinim projektima možete pronaći na linku ispod:

http://www.tk.kim.ba/javni-pozivi-mier/9470-podrska-razvoju-kantona-mp-13062022

0 0