Općina Čelić - Službena web stranica

KONKURS za dodjelu stipendija studentima/učenicima iz reda branilačke populacije TK-a za studijsku/školsku 2023/24. godinu

 

09.04.2024
Slika
 
Na  osnovu  člana 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica,  drugi prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22, 9/23 i 5/24), člana 17. Odluke o utvrđivanju uslova, ograničenja, kriterija i postupka dodjele stipendija  braniocima Bosne i Hercegovine i djeci branilaca (“Službene novine Tuzlanskog kantona“,broj: 5/24) i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: D-15/1-04-008847-24 od 05.04.2024. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 
K O N K U R S

za dodjelu stipendija studentima/učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studijsku/školsku 2023/2024 godinu


Tekst Javnog konkursa, zahtjev za dodjelu stipendije i izjave nalaze se u prilogu ispod

0 0