Općina Čelić - Službena web stranica

Održana 10. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

 

07.12.2021
Slika
 
10. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić, održana je u  utorak 07. decembra 2021. godine u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću. Na ovoj sjednici vijećnici su razmatrali i usvojili slijedeće tačke dnevnog reda:

  1. Nacrt Budžeta općine Čelić za 2022. godinu.
  2. Odluku o utvrđivanju matičnih područja općine Čelić.
  3. Odluku o usklađivanju i dopunjavanju djelatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ doo Čelić.
  4. Odluku o imenovanju predsjednice Općinske izborne komisije Čelić.
  5. Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu i unutrašnjoj organizaciji Zajedničkog pravobranilaštva općina Čelić i Doboj Istok.
  6. Odluku o uslovima, držanju i načinu postupanja sa domaćim životinjama, kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama.
Također na današnjoj sjednici vijećnici su usvojili Zaključak kojim je prihvaćena vijećnička inicijativa o poduzimanju aktivnosti prema reorganizaciji Policijske stanice Čelić u Policijsku upravu Čelić.
0 0