Općina Čelić - Službena web stranica

Održana 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

 

20.05.2022
Slika
 

Na 15. redovnoj sjednici Općinskog vijeća dnevni red je dopunjen sa tri tačke i to:

 1. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za korištenje poslovnih prostorija bez naknade Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje ''Čelić''.
 2. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Čelić.
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za imenovanje privremenog člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Čelić.

Sa Dnevnog reda povučen je Program rada JZU Dom zdravlja Čelić za 2022. godinu i vraćen na doradu.

Tačke koje su usvojene su slijedeće:

 1. Informacije o radu Policijske stanice Čelić u 2021. godini primljena je k znaju.
 2. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Čelić u 2021. godini.
 3. Program rada JU Centar za socijalni rad Čelić za 2022. godinu.
 4. Izvještaj o radu JU Gradska biblioteka Čelić u 2021. godini.
 5. Program rada JU Gradska biblioteka Čelić za 2022. godinu.
 6. Izvještaj o radu JKP ''Čistoća'' d.o.o. Čelić u 2021. godini.
 7. Program rada JKP ''Čistoća'' d.o.o. Čelić za 2022. godinu.
 8. Izvještaj o radu Zajedničkog pravobranilaštva za općine Čelić i Doboj Istok u 2021. godini.
 9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o vršenju komunalnih djelatnosti i komunalnom redu.
 10. Odluka o davanju saglasnosti za korištenje poslovnih prostorija bez naknade Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje ''Čelić''.
 11. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Čelić.
 12. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za imenovanje privremenog člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Čelić.

Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta JKP ''Čistoća'' d.o.o. Čelić nije dobio potrebnu većinu za usvajanje. Također Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Čelić u 2021. godini nije usvojen, što je osnov za smjenu Upravnog odbora, te je Zaključkom Općinskog vijeća dato ovlaštenje Općinskom načelniku da imenuje privremeni upravni odbor. 

0 0