Općina Čelić - Službena web stranica

Održana 16. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

 

12.07.2022
Slika
 
Usvojen rebalans Budežat Općine Čelić za 2022. godinu
Na današnjoj 16. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Čelić usvojena je Izmjena i dopuna Budžeta Općine Čelić za 2022. godinu, koji nakon rebalansa iznosi 5.484.531,00 KM.

Usvojen je i Program utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđenih Budžetom Općine Čelić za 2022. godinu na poziciji "Poticaj za projekte u poljoprivredi", u ukupnom iznosi od 294.000,00 KM.

Također donešena je i Odluka o privremenom oslobađanju od obaveze plaćanja komunalne nekanade privrednim subjektima koji su pretrpili štete nastale prilikom poplava koje su zadesile područje Općine Čelić.

Ostale odluke i izvještaji koji su usvojene na današnjoj sjednici:
- Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Čelić za period od 01.01. do 31.03.2022. godine.
- Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postuku općinske administracije Čelić za 2021. godinu.
- Odluka o pomoći u sufinansiranju adaptacije stambenog prostora porodice Mirele Hibić iz Čelića.
- Odluka o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra u postupku izlaganja podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta na javni uvid za K.O. Visori.
- Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Pravila JU za predškolski odgoj i obrazovanje ''Čelić'' Čelić.

Odluka o izmjeni Odluke o provođenju Prostornog plana općine Čelić za period 2012-2032. godine je povučena s dnevnog reda iz tehničkih razloga te će biti razmatrana na nekoj od narednih sjednica.
0 0