Općina Čelić - Službena web stranica

Održana 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

 

22.06.2023
Slika
 
22. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić, održana je 22.06.2023. godine. Na pomenutoj sjednici vijećnici su  razmatrali i usvojili slijedeće tačke dnevnog reda. 

  1. Odluka o usvajanju Akcionog plana za djecu općine Čelić.
  2. Odluka o prestanku rada i pokretanju postupka likvidacije JP „Veterinarska stanica” d.o.o. Čelić.
  3. Odluka o dodjeli u dugoročni zakup poslovnih zgrada i prostorija neposrednom pogodbom Privatnoj ustanovi Dom za starija lica „Naše majke” Čelić.
  4. Odluka o izmjeni Odluke o visini i načinu ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću zaposlenih u jedinstvenom općinskom organu uprave općine Čelić.
  5. Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom Udruženju penzionera općine Čelić.
  6. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za imenovanje privremenih članova Upravnog odbora Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Čelić“ Čelić.
  7. Odluka o imenovanju člana Općinske izborne komisije Čelić.
  8. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija.
  9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o vršenju komunalnih djelatnosti i komunalnom redu.
  10. Rješenje o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora iz reda stručnih radnika JZU “Dom zdravlja” Čelić.
0 0