Općina Čelić - Službena web stranica

Održana 24. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

 

14.11.2023
Slika
 
24. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić, održana je 14.11.2023. godine. Na ovoj sjednici vijećnici su  razmatrali i usvojili slijedeće tačke dnevnog reda.

  1. Odluka o izmjeni i dopuni Budžeta općine Čelić za 2023. godinu.
  2. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Čelić za period od 01.01. do 30.09.2023. godine.
  3. Plan upravljanja otpadom općine Čelić za period 2023.-2027. godina.
  4. Informacija o Godišnjem programu rada Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje ''Čelić''.
  5. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za imenovanje privremenih članova Upravnog odbora Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Čelić“ Čelić.
  6. Odluka o visini naknade za uspostavljanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Općine Čelić i visini nakande za postavljanje nadzemne i podzemne instalacije/infrastrukture na javnim dobrima kojim upravlja i raspolaže Općina Čelić.
  7. Pravilnik o upravljanju i održavanju objekata neprofitno-socijalnog stanovanja
  8. Nacrt Etičkog kodeksa Općinskog vijeća Čelić.
  9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o vršenju komunalnih djelatnosti i komunalnom redu.
0 0