Općina Čelić - Službena web stranica

Održana 23. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

 

01.08.2023
Slika
 
23. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić, održana je 31.07.2023. godine. Na ovoj sjednici vijećnici su  razmatrali i usvojili slijedeće tačke dnevnog reda.

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Čelić za period od 01.01. do 31.03.2023. godine.
  2. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Čelić za period od 01.01. do 30.06.2023. godine.
  3. Odluku o izmjeni i dopuni Budžeta općine Čelić za 2023. godinu.
  4. Odluku o proširenju kruga korisnika i prava iz socijalne zaštite za smještaj starih i iznemoglih lica u ustanove.
  5. Odluku o bezbijednosti saobraćaja na putevima općine Čelić.
  6. Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autobuske stanice i pijace u MZ Čelić.
  7. Odluku o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Čelić“ Čelić o visini iznosa participacije korisnika usluga sa kriterijima za umanjenje.
0 0