Općina Čelić - Službena web stranica

Održana 27. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

 

05.02.2024
Slika
 
27. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić, održana je 02.02.2024. godine. Prije razmatranja dnevnog reda svečanu zakletvu je položila Enida Kahrimanović, koja je preuzela funkciju vijećnika nakon prethodnog podnošenja ostavke od strane vijećnika Mahira Ćejvanovića.

Nakon toga vijećnici su razmatrali i usvojili slijedeće tačke dnevnog reda:

  • Etički kodeks Općinskog vijeća Čelić.
  • Izvještaj o radu Općinskog vijeća Čelić u 2023. godini.
  • Program rada Općinskog vijeća Čelić za 2024. godinu.
  • Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nepokretnosti i prava za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.
  • Odluku o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o sticanju prava vlasništva na nekretninama.
  • Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene metra kvadratnoga korisne stambene površine  iz prethodne godine na području općine Čelić.
  • Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinske administracije za period od 01.01. do 31.12.2023. godine.
  • Odluku o nazivima i označavanju ulica i trgova na području općine Čelić.
0 0