Općina Čelić - Službena web stranica

Održana 5. vandredna sjednica Općinskog vijeća Čelić

 

07.09.2023
Slika
 
5. vandredna sjednica Općinskog vijeća Čelić, održana je 07.09.2023. godine. Prije razmatranja dnevnog reda svečanu zakletvu je položio Sulejman Mujanović, koji je preuzeo funkciju vijećnika nakon prethodnog podnošenja ostavke od strane vijećnika Hasana Bešića.

Nakon toga vijećnici su razmatrali i jednoglasno usvojili Izvještaj o procijenjenoj šteti od prirodne nesreće nastale usljed poplava i klizišta na području općine Čelić. Usvajanjem ove Odluke stečeni su uslovi za podnošenje zahtjeva višim nivoima vlasti za pomoć u sanaciji štete na području općine Čelić.

Također na ovoj sjednici jednoglasno je donešen Zaključak o osudi vrijeđanja i govora mržnje.
0 0