Infrastrukturni projekti

Potpisan Sporazum o saradnji u realizaciji Projekta sanacije i rehabilitacije nekategorisane ceste Lukavica-Šibošnica

 

26.10.2020 14:03
Slika
 
Općinski Načelnik Sead Muminović, i direktor JU Direkcije cesta TK-a Zijad Omerčić, potpisali su danas Sporazum o saradnji na realizaciji Projekta sanacije i rehabilitacije nekategorisane ceste Lukavica-Šibošnica.

Svrha ovog Sporazuma je da se obezbijedi nesmetana realizacija projekta sanacije i rehabilitacije nekategorisane ceste Lukavica – Šibošnica u dužini od 3.600,00 m, širine 5,00 m.

Prema Odluci Vlade TK-a od 22.10.2020. godine u svrhu sanacije pomenute dionice ceste, odobrena su sredsva u iznosu od 44.000,00 KM.
0 0