OIK Čelić

Vodič za pristupanje i prijavu u aplikaciji prijava birača koji glasaju izvan BiH - Video uputstva

 

19.07.2022
Slika
 
U prilogu se nalaze video uputstva za:
  • Prijavu birača koji glasaju izvan BiH, kao i
  • Uputstvo za upis birača u Centralni birački spisak "Birača koji imaju status - raseljenog lica"  
0 0