Općina Čelić - Službena web stranica

Zakazana 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

 

16.05.2022
Slika
 
u15. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić zakazana je, za četvrtak 19. maja 2022. godine, sa početkom u 09,00 sati koja će se održati u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:
D n e v n i  r e d 
 1. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni Statuta JKP ''Čistoća'' d.o.o. Čelić.
 2. Razmatranje Informacije o radu Policijske stanice Čelić u 2021. godini.
 3. Razmatranje Izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad Čelić u 2021. godini.
 4. Razmatranje Programa rada JU Centar za socijalni rad Čelić za 2022. gdoinu.
 5. Razmatranje Izvještaja o radu JU Gradska biblioteka Čelić u 2021. godini.
 6. Razmatranje Programa rada JU Gradska biblioteka Čelić za 2022. godinu.
 7. Razmatranje Izvještaja o radu JKP ''Čistoća'' d.o.o. Čelić u 2021. godini.
 8. Razmatranje Programa rada JKP ''Čistoća'' d.o.o. Čelić za 2022. godinu.
 9. Razmatranje Izvještaj o radu Zajedničkog pravobranilaštva za općine Čelić i Doboj Istok u 2021. godinu.
 10. Razmatranje Izvještaja o radu JZU Dom zdravlja Čelić u 2021. godini.
 11. Razmatranje Programa rada JZU Dom zdravlja Čelić za 2022. godinu.
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o vršenju komunalnih djelatnosti i komunalnom redu.
Predsjedavajući OV
Mustafa Ljaljić
0 0