Općina Čelić - Službena web stranica

Zakazana 24. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

 

09.11.2023
Slika
 
24. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić zakazana je, za utorak 14. novembra 2023. godine, sa početkom u 09,00 sati koja će se održati u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:
D n e v n i  r e d
  1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Budžeta općine Čelić za 2023. godinu.
  2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Čelić za period od 01.01. do 30.09.2023. godine.
  3. Razmatranje prijedloga Plana upravljanja otpadom općine Čelić za period 2023.-2027. godina.
  4. Razmatranje Informacije o Godišnjem programu rada Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje ''Čelić''.
  5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za imenovanje privremenih članova Upravnog odbora Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Čelić“ Čelić.
  6. Razmatranje prijedloga Odluke o visini naknade za uspostavljanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Općine Čelić i visini nakande za postavljanje nadzemne i podzemne instalacije/infrastrukture na javnim dobrima kojim upravlja i raspolaže Općina Čelić.
  7. Razmatranje prijedloga Pravilnika o upravljanju i održavanju objekata neprofitno-socijalnog stanovanja
  8. Razmatranje nacrta Etičkog kodeksa Općinskog vijeća Čelić.
  9. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o vršenju komunalnih djelatnosti i komunalnom redu.
Predsjedavajući OV
  Mustafa Ljaljić
0 0