Općina Čelić - Službena web stranica

Zakazana 28. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

 

19.03.2024
Slika
 
28. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić zakazana je, za ponedjeljak 25. marta 2024. godine, sa početkom u 09,00 sati koja će se održati u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:
D n e v n i  r e d

 1. Razmatranje Izvještaja o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2023. godinu.
 2. Razmatranje Informacije o radu Policijske stanice Čelić u 2023. godini.
 3. Razmatranje Izvještaja o radu JZU Dom zdravlja Čelić u 2023. godini.
 4. Razmatranje Programa rada JZU Dom zdravlja Čelić za 2024. godinu.
 5. Razmatranje Izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad Čelić u 2023. godini.
 6. Razmatranje Programa rada JU Centar za socijalni rad Čelić za 2024. godinu.
 7. Razmatranje Izvještaja o radu JU Gradska biblioteka Čelić u 2023. godini.
 8. Razmatranje Programa rada JU Gradska biblioteka Čelić za 2024. godinu.
 9. Razmatranje Izvještaja o radu JKP ''Čistoća'' d.o.o. Čelić u 2023. godini.
 10. Razmatranje Programa rada JKP ''Čistoća'' d.o.o. Čelić za 2024. godinu.
 11. Razmatranje Izvještaja o radu Zajedničkog pravobranilaštva za općine Čelić i Doboj Istok u 2023. godini.
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo Podružnici "Elektrodistribucija" Tuzla za postavljanje instalacija za potrebe izgradnje STS-B 10(20)/0,4 kV "Čelić X" sa priključnim 10(20) kV podzemnim kablom na dijelu nekretnine upisane kao javno dobro.
 13. Razmatranje prijedloga Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Čelić ispred osnivača.
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za imenovanje privremenih članova Upravnog odbora Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Čelić“ Čelić.
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o izdvajanju finansijskih sredstava iz Budžeta općine Čelić za pomoć u stambenom zbrinjavanju porodice Murselović iz Čelića.
 16. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvatanju zahtjeva od Kevrić (Idriz) Nedžada iz Vražića.
 17. Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju inicijative Općinskog vijeća Kalesija za rješavanjem nabavke linearnog akceleratora za UKC Tuzla.
0 0