E-DIJASPORA PLATFORMA ZA UMREŽAVANJE ČELIĆKE DIJASPORE SA RODNOM ČARŠIJOM

Prema službenim procjenama, oko 2 miliona ljudi porijeklom iz BiH (prva i druga generacija), pa tako i Čelićani i Čelićanke, žive u oko 50 zemalja širom svijeta. 

Većina Vas zadržava snažne emocionalne, finansijske i porodične veze sa svojom domovinom, dok ste istovremeno dobro integrisani u svojim zemljama domaćinima, sa potencijalom i spremnošću za doprinos razvoju BiH.

Općina Čelić svakodnevno jača i stvara nove veze sa našim građanima koji žive i rade van granica Bosne i Hercegovine, čime uspostavlja bolju saradnju i komunikaciju radi očuvanja tradicije, kulture, običaja i radi održavanja osjećaja pripadnosti svojim korijenima.

Interesi Općine Čelić idu u pravcu aktivnijeg institucionalnog povezivanja sa dijasporom s krajnjim ciljem kreiranja uslova za uključivaje dijaspore u procese odlučivanja na lokalnom nivou, uz zadovoljenje potreba za uslugama koje pruža Općinska uprava Čelić. Ovime se približavamo obostranoj želji za ulaganjima u dodatni razvoj Općine Čelić u svim segmentima.

Kao građani i građanke koji žive i rade van granica BiH, sada možete na jednom mjestu dobiti sve potrebne informacije, pomoć i podršku u rješavanju Vaših administrativnih problema.

Umjesto traganja za odgovorima na brojna pitanja (ko je nadčležan za izdavanje određenih dokumenata, koji organi su nadležni za određene oblasti, kojim servisima se može obratiti za određeneu potrebu i sl.), imate mogućnost sve te odgovore dobiti putem osobe zadužene za saradnju sa Vama. Za potencijalne investitore Općinska uprava će sa posebnim interesom bit vaš servis kroz općinsku administraciju.

Pozivamo Vas da se aktivno uključite, sugerišete i date svoj doprinos u vezi sa svim aspektima od Vašeg interesa, a odnose se na Općinu, da bismo na kraju zajednički Općinu Čelić napravili boljim i kvalitetnijim mjestom življenja.

Kao prvi korak povezivanju sa dijasporom kreiran je ovaj Upitnik koji će prvenstveno koristiti za kreiranje Registra dijaspore svojih sugrađana koji žive i rade van granica BiH, uz napomenu da će svi podaci biti isključivo korišteni za unaprijeđenje saradnje, prevazilaženje komunikacijskih barijera.

Molimo Vas da popunite ovaj Upitnik, na osnovu kojeg ćete blagovremeno biti obaviješteni i o održavanju manifestacije "Bosna u srcu, Čelić u srcu" koja se, od 2023.godin, prvenstveno organizira zbog Vas, kao jedan vidi podrške i zahvalnosti za sve što činite za našu jedinu domovinu i Općinu.

Ukoliko Vam je potrebna bolo kakva pomoć ili savjet, molimo Vas kontaktirajte putem e-maila: dijaspora@opcinacelic.ba  i  opcelic@gmail.com, tel: 035/668-650, a sve informacije mogu se pratiti i na službenoj web stranici: www.opcinacelic.ba , kao i na facebook stranici Službena stranica Općine Čelić 

0 0