OIK Čelić

Slika
Na osnovu člana 2. i 3. Izbornog zakona BiH ("Službeni glasnik BiH". br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 i 24/24), a u vezi s članom 26. Pravilnika o postupku im...
Slika
Na osnovu člana 2.13. Izbornog zakona BiH ( „Službeni glasnik BiH" broj: 23/01, 07/02,09/02,20/02, 25/02,4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22 i 51/22) a u skladu sa članom 5. Uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određ...
Slika
Općinska izborna komisija Čelić obavještava sve predsjednike, članove i zamjenike biračkih odbora koji su predloženi od strane političkih subjekata te imenovani u biračke odbore da će se OBUKA i TESTIRANJE biračkih odbora u sali Općinskog vijeća Čelić u zgradi općine. Obuka kandidata će se vršiti u sljedećim termini...
Slika
Obavještavamo vas da će Općinska izborna komisija Čelić u skladu sa Izbornim zakonom BiH i članovima 3. i 8. Upustva o uslovima i procedurama za akreditovanje izbornih posmatrača  Bosne i Hercegovine („ Službeni glasnik BiH“ broj 27/22) najkasnije 10 dana od dana podnošenja zahtjeva političkih subjekata za p...
Slika
U prilogu se nalaze video uputstva za: Prijavu birača koji glasaju izvan BiH, kao i Uputstvo za upis birača u Centralni birački spisak "Birača koji imaju status - raseljenog lica"  
0 0