Slika
Općinski načelnik Admir Hrustanović, danas je održao sastanak sa Aktivom direktora osnovnih škola Općine Čelić. Sastanku su prisustvovali direktor JU OŠ Čelić Mirza Šadić, direktor JU OŠ Vražići Midhat Golać i direktor JU OŠ Humci Fahir Sukanović. Ovom prilikom direktori su upoznali Općinskog Načelnika sa trenut...

OŠCZ Čelić: Obavještenje

24.02.2021 10:35
Slika
O B A V J E Š T E NJ E S ciljem praćenja trenutne epidemiološke situacije na području općine Čelić, uzimajući u obzir trenutnu situaciju na području Tuzlanskog kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i šireg okruženja obavještavamo Vas da u protekla 24 časa na području općine Čelić 4 (četiri) osobe su pozitivne na C...
Slika
Svečana sjednica Općinskog vijeća Čelić, zakazana je za ponedjeljak 01. marta 2021. godine, sa početkom u 09,00 sati, koja će se održati u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću, povodom obilježavanja 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. PROGRAM OBILJEŽAVANJA 1. MARTA DANA NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEG...
Slika
3. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić, održana je 15. februara 2021. godine, sa početkom u 09,00 sati u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću.Na današnjoj sjednici vijećnici su usvojili Budžet Općine Čelić za 2021. godinu. Također usvojen je i Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u 2020. g...
Slika
Na osnovu člana 38. i člana 48. stav 5. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), člana 16. Pravilnika o radnim odnosima, disciplinskoj odgovornosti, plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika općinskog organa uprave općine ...
Slika
Kantonalna privredna komora Tuzla obavještava sve zainteresovane kandidate da počinje formiranje grupe za organizaciju Seminara za pripremanje polaganja pravosudnog ispita Program seminara provodit će se na osnovu i u okviru Programa polaganja pravosudnog ispita od 11.10.2018.godine i Pravilnika o po...
Slika
Na osnovu člana 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/20), člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice (“Službene novine Tuzlansk...
Slika
Načelnik Općine Čelić Admir Hrustanović, održao je sastanak sa neformalnom grupom građana “Stećak” Čelić. Na ovom sastanaku predstavnici ove grupe su upoznali Općinskog načelnika o ciljevima i planovima grupe, te o načinu njihovog djelovanja i budućeg rada stvaranjem boljih prilika u našoj općini kroz promociju turi...
Slika
Općinski načelnik Admir Hrustanović i predsjedavajući Općinskog vijeća Čelić Mustafa Ljaljić, 05.02.2021.godine, upriličili su prijem mlade i perspektivne nogometašice Esmeralde Mujkić iz Brnjika, koja se ovom sportskom disciplinom bavi od djetinjstva. Ovom prilikom Esmeraldi je uručena zahvalnica za izuzetan ...
0 0