Infrastrukturni projekti

Slika
Započeli smo još jedan veliki projekat u Općini Čelić. “Općina Čelić je u saradnji sa IFAD grupom počela realizaciju prve faze (jedna od tri faze) izgradnje ...
Slika
U okviru kontinuirane podrške razvoju održivog turizma u Bosni i Hercegovini, Evropska unija je izdvojila 760.000 eura bespovratnih sredstava za p...
Slika
Općina Čelić je u suradnji sa UNDP-om krenula u realizaciju projekta izgradnje prvog Vatrogasnog doma na području Općine Čelić-MZ Brnjik...
Slika
Evropska unija u Bosni i Hercegovini nastavlja sa snažnom podrškom lokalnim zajednicama u našoj zemlji. U prostorijama @Help - Hilfe zur Selbshilfe e....
Slika
RADOVI NA OBJEKTU PRVOG OBDANIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE ČELIĆ SE PRIVODE KRAJU. Otvorenje se očekuje uskor...
Slika
Završeni su radovi na Projektu "Uređenje doma u MZ Ratkovići" , ugovoreni između općine Čelić i izvođača radova "Papilon" d.o.o. Čelić. Radovi su obuhvatili...
Slika
Danas je u prostorijama općine Čelić potpisan ugovor o izvođenju radova na projektu "Uređenje korita Čelićke rijeke". Ugovor su potpisali Općinski načelni...
Slika
Dana 06.10.2021. godine, potpisan je ugovor između općine Čelić i izvođača radova: "EKO PROM" d.o.o. Brčko i "Arapovac putevi" d.o.o. Čelić.Predmet ovog ugo...
Slika
U toku je realizacija Ugovora o izvođenju radova na projektu "Uređenje doma u MZ Ratkovići", zaključenog između Općine Čelić i izvođača radova "Papilon"...
Slika
Općina Čelić je potpisala ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona o finansiranju i provedbi projekta „Te...
Slika
Općina Čelić je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, realizovala projekat uspostavljanja pro...
Slika
Općinski Načelnik Sead Muminović, i direktor JU Direkcije cesta TK-a Zijad Omerčić, potpisali su danas Sporazum o saradnji na realizaciji Projekta sana...
Slika
Danas je u prostorijama općine Čelić potpisan Sporazum o donaciji građevinskog materijala za izgradnju kompletnog stambenog objekta porodici Delić Džev...
Slika
U toku je realizacija Ugovora o izvođenju radova na projektu “Izgradnja vodovoda (potisni vod) na relaciji Čelić-Koraj”, potpisanog između investi...
Slika
U toku je realizacija Ugovora o izvođenju radova “Asfaltiranje i sanacija lokalnih puteva na području općine Čelić” zaključen između investitora Općine Čel...
Slika
U toku su pripremne aktivnosti oko pokretanja postupka javne nabavke za odabir izvođača radova na Projektu „Nastavak radova na izgradnji sportske dvo...
0 0