Najnovije vijesti

Slika
6. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić održana je 17. juna 2021. godine sa početkom u 09.00 sati u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću. Na današnjoj sjednici vijećnici su usvojili sli...
Slika
Na osnovu člana 6. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija ("Sl. glasnik Općine Čelić" broj: 2/16), Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanu uslov...
Slika
6. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić zakazana je, za četvrtak 17. juna 2021. godine, sa početkom u 09,00 sati koja će se održati u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću.Za ovu sjednic...
Slika
Obavještavaju se učenici sa prostora Općine Čelić, koji su ostvarili pravu na stipendiju putem Ministarstva za boračka pitanja TK-a, da će se potpisivanje Ugovora o stipendiranju vršiti...
Slika
Danas je održan radni sastanak u Sali općinskog vijeća u Čeliću, između predstavnika pet općina (Sapna, Teočak, Ugljevik, Lopare i Čelić) u organizaciji OSCE-a kancelarije u Tuzli, u ...
Slika
Na osnovu  članova 143 i 148.Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43//10) i...
Slika
DNEVNI IZVJEŠTAJ o stanju u oblasti zaštite i spašavanja na području općine Čelić za dan 09.06.2021. godine Operativno vrijeme izrade izvještaja 09.06.2021. godine u 08,00 sati Ep...
Slika
Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Naredbu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Ovim naredbama usvojene su naredbe i p...
Slika
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/...
Slika
OBAVJEŠTENJE Obavještavaju se studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2020/2021 godinu putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, da će se pot...
Slika
Direktor Ureda za koordinaciju projekta-PCU pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Halil Omanović sa svojim saradnicma boravio je u radnoj posjeti O...
Slika
Elektroprivreda BiH: Obavještavaju se građani Općine Čelić da će zbog planiranih radova na TS 35/10 kV ČELIĆ doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 30.05.202...
Slika
Danas je održan sastanak na kojem su prisustvovali načelnik općine Čelić Admir Hrustanović sa saradnicima i direktor Federalne geodetske uprave Željko Obradović. Na sastanku je bilo govora...
Slika
Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa prostora općine Čelić da je firma Agrona d.o.o Živinice u saradnji sa IFAD projektom obezbijedila povoljne uslove za sufinansiranje nabavk...
0 0